Ուղեցույց

01
Գրանցվել
Մուտք
02
Յուրաքանչյուր ցիկլ ունի 4 բաժին,
որոնցում կան ուսուցողական նյութեր՝
դասախոսություններ, թեմատիկ ներկայացումներ, տեսանյութեր
03
Թեստավորումը ձախողելու դեպքում, այն կրկին վերահանձնելու հնարավորություն կունենաք,
իսկ երկրորդ անգամ ձախողելու դեպքում՝ պետք է նորից գրանցվեք։
04
Թեստավորումը համարվում է հաջողությամբ անցած 90% և ավելի ճիշտ պատասխանների դեպքում։
05
Եթե բարեհաջող հանձնել եք թեստը,
կարող եք ներբեռնել և տպել վկայականը:

Ինչպես օգտվել կայքից

  • Կայք մուտք գործելու և օգտվելու համար նախ և առաջ պետք է գրանցվել՝ սեղմելով «Գրանցվել» կոճակը և լրացնելով բոլոր պահանջվող տողերը:
  • Եթե արդեն գրանցվել եք կայքում, ապա կարող եք մուտք գործել՝ մուտքագրելով գրանցման ժամանակ Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեն և գաղտնաբառը:
  • Գրանցվելիս Դուք կարող եք ընտրել որևէ մեկ թեմատիկ ցիկլ:
  • Յուրաքանչյուր թեմատիկ ցիկլ ունի 4 բաժին:
  • Բաժիններում կան տարբեր ուսուցողական նյութեր՝ դասախոսություններ, տեսանյութեր, թեմատիկ ներկայացումներ:
  • Թեստավորում անցնելու համար պետք է կարդալ բոլոր բաժինների ուսուցողական նյութերը։
  • Թեստավորումը ձախողելու դեպքում այն կրկին անցնելու հնարավորություն Դուք կունենաք առնվազն 1 ամիս հետո: