Բժիշկ

 

1ԲԱԺԻՆ 1. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱԽՏԱԾԱԳՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

2ԲԱԺԻՆ 2. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ

3ԲԱԺԻՆ 3. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

4ԲԱԺԻՆ 4. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

Միջին բուժաշխատողների համար