• Հասցե ՀՀ, ք.Երևան, Կոմիտասի փ. 49/4
  • Հեռախոսահամար` (+37410) 237134
  • Էլ․ Հասցե` info@nih.am
  • Հասցե ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 2
  • Հեռախոսահամար`(+37410) 610730
  • Էլ․ Հասցե` armaids@armaids.am