Դասընթացի Մասին

«ՄԻԱՎ վարակ» առցանց դասընթացի պատրաստման համար հիմք է ծառայել ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողների կատարելագործման նպատակով 2010 թվականից ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ում (ԱԱԻ) ներդրված «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացը: Դասընթացի անցկացման բազան «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն է (ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ):

«ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացն ինտեգրված է բուժաշխատողների կատարելագործման կրեդիտային համակարգում: Այն մշակվել է հաշվի առնելով ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծրագրերի շրջանակում տարիներ շարունակ անցկացված սեմինար-վարժանքների, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից աջակցվող «Կրթական կենտրոններում» և այլ ինստիտուտներում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի թեմաներով դասավանդման առաջավոր փորձը: Դասընթացի ուսումնական նյութերը պատրաստվել են ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի մասնագետների կողմից:

Դասընթացը համալիր կերպով անդրադառնում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի հիմնահարցերին, որոնց թվում են ՄԻԱՎ վարակի պատճառագիտությունը, ախտածագումը, համաճարակաբանությունը, կանխարգելումը, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտությունն ու խորհրդատվությունը, ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման ռազմավարությունները, հիվանդության դասակարգումն ու կլինիկական ընթացքը, օպորտունիստական և համակցված վարակները, հակառետրովիրուսային բուժումը, ՄԻԱՎ վարակին հակազդման ազգային ռազմավարություններն ու հիվանդության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը, ՄԻԱՎ վարակի իրավական ասպեկտները, ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համատեքստում մարդու իրավունքների, հիվանդությամբ պայմանավորված խարանի և խտրականության հարցերը: Դասընթացի ուսումնական նյութերը մշակվել են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային ծրագրի ռազմավարությունների, «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության», «Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման», «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման» կլինիկական ուղեցույցների հիման վրա: Դրանք պարբերաբար կվերանայվեն ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման և բուժման ոլորտներում նոր գիտական հետազոտությունների, ձեռքբերումների և ռազմավարական մոտեցումների, ԱՀԿ-ի առաջարկությունների հիման վրա:

«ՄԻԱՎ վարակ» առցանց դասընթացի նպատակներն են՝

 • Օգնել մասնակցին հասկանալու ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խնդրի արդիականությունն ու կարևորությունը,
 • Ձևավորել հմտություններ ՄԻԱՎ վարակին առնչվող ծառայություններ, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն տրամադրելու համար,
 • Զարգացնել կլինիկական մտածելակերպ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության կլինիկական ցուցումներ ունեցող պացիենտներին համապատասխան ուղղորդումներ կատարելու համար,
 • Նպաստել ՄԻԱՎ վարակի վաղ հայտնաբերմանը, ՄԻԱՎ վարակով պացիենտներին ժամանակին բուժման տրամադրմանը,
 • Նվազեցնել բուժաշխատողների կողմից ՄԻԱՎ-ով ապրողների նկատմամբ հնարավոր խարանն ու խտրական վերաբերմունքը:
«ՄԻԱՎ վարակ» առցանց դասընթացը նաև հնարավորություն կտա մասնակցին ստանալու շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ:

Թեմատիկ Ցիկլեր

Բժիշկ

Բժիշկ

1. «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն, բուժում և խնամք»՝  մանկաբարձ-գինեկոլոգների, ուռոլոգների, մաշկավեներաբանների, սեքսապաթոլոգների, նարկոլոգների, հոգեբույժների, ընտանեկան բժիշկների, նեոնատոլոգների, մանկաբույժների, քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, ինֆեկցիոնիստների, ֆթիզիատորների, արյունաբանների, անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների, ուռուցքաբանների, նարկոլոգների, նյարդաբանների, թերապևտների, ռևմատոլոգների, աղեստամոքսաբանների, թոքաբանների համար, երիկամաբանների, ակնաբույժների, ստոմատոլոգների, վիրաբույժների համար 

2. «Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում»՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգների, մանկաբույժների, նեոնատոլոգների համար

3. «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի արդիական հարցեր»՝ առողջապահության կազմակերպիչների, համաճարակաբանների համար 

4. «ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշում» բժիշկ-լաբորանտների համար

 

 

 

Բուժքույր

Բուժքույր

«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնահարցեր»` բուժքույրերի, մանկաբարձուհիների, լաբորանտների, համաճարակաբանի օգնականների համար:

Սամվել Ռաֆիկի Գրիգորյան

 • Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի գիտական ղեկավար

Ս.Գրիգորյանն աշխարհի մի շարք երկրներում տպագրված գիտագործնական և ուսումնամեթոդական ավելի քան 300 աշխա­տություն­ների, այդ թվում՝ 25 մենագրությունների և գրքերի, բազմաթիվ ուսումնական և բժիշկների համար ձեռնարկ­ների, մեթոդա­կան ցուցումների, ուղեցույցների և ընթացակարգերի հեղինակ և համահեղինակ է, 2012 թվականից ի վեր անցկացված ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի միջազգային համաժողովների թեզիսների գրախոս, մի շարք միջազգային ասոցիացիաների և միությունների, այդ թվում՝ ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի միջազգային միության, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների խնամքով զբաղվող բժիշկների միջազգային ասոցիացիայի, ՁԻԱՀ-ի եվրոպական կլինիկական միության, ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի անդամ:

Դասախոսներ

 • Արշակ
 • Պապոյան

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի վարիչ
Հեռ.՝ (+37410) 61-07-30
Բջջ.՝ (+374 55) 31-44-20
Էլ. փոստ՝ arshak@armaids.am

 • Ժանետա
 • Պետրոսյան

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանխարգելման բաժնի վարիչ, «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի ուսումնական մասի վարիչ
Հեռ.՝ (+37410) 61-07-30
Բջջ.՝ (+374 93) 08-80-41
Էլ. փոստ՝ zhanet_petrosyan@mail.ru

 • Էդուարդ
 • Հովհաննիսյան

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-իկանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի բժիշկ-համաճարակաբան
Հեռ.՝ (+37410) 61-07-30
Բջջ.՝ (+374 91) 42-92-86
Էլ. փոստ՝ eduard@armaids.am

 • Աստղիկ
 • Դավիդյան

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բժշկական օգնության և սպասարկման բաժնի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ
Հեռ.՝ (+37410) 61-07-30
Բջջ.՝ (+374 55) 59-79-77
Էլ. փոստ՝ dasdoc@rambler.ru

 • Վարդան
 • Արզաքանյան

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-իկանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի բժիշկ-համաճարակաբան
Հեռ.՝ (+37410) 61-07-30
Բջջ.՝ (+374 91) 77-65-31
Էլ. փոստ՝ vardan_arzakanyan@armaids.am

 • Մարինե
 • Յախշյան

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լաբորատոր ախտորոշման բաժնի բժիշկ-լաբորանտ
Հեռ.՝ (+37410) 61-07-30
Բջջ.՝ (+374 91) 47-26-26
Էլ. փոստ՝ yakhshyan@mail.ru